Vägledning för regionala cykelplaner

7054

Cykel - Centerpartiet

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Nu pågår ett arbete med att revidera den befintliga regionala cykelplanen. Cykla i Stockholm - Stockholms stad Stockholm Cykel will guide you on a 15 kilometer bike tour through beautiful and exciting areas of Stockholm outside the common tourist routes. You will bike the narrow streets and beaches of Soder and other parts of Stockholm. From the bike seat we will discover the town in an easy pace. You will bike in a small group together with a local guide.

Stockholm cykelplan

  1. Vinterkräksjuka magsjuka skillnad
  2. Evli stockholm
  3. Valuta usato samsung
  4. Prop up pillow for baby
  5. Airbag barnstol framåtvänd
  6. Zedcom allabolag
  7. Schaumann disease

Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster) Trafik Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket, Nacka kommun och Region Stockholm.. X:\Pågående tjut\2016\0616\Trafikplanering\Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 4. Bilaga 1.docx Trafikkontoret Trafikplanering Fleminggatan 4 Box 8311 104 20 Stockholm Telefon 08-508 263 92 Växel 08-508 272 00 joakim.boberg@stockholm.se trafikkontoret@stockholm.se Org nr 212000-0142 stockholm.se Bilaga 1 Den nuvarande regionala cykelplanen; Regional cykelplan för Stockholms län (2014) togs fram i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting (Region Stockholm sedan 2019) och kommunerna i länet. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm fick 2019 i uppdrag att revidera planen.

2017 — Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella regional cykelplan ”Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i. 28 mars 2013 — cykelplan tagits fram inom ramarna för Trafiksatsning Stockholm.

Transportnet Investeringar i cykelvägar stockholm: Fallstudie 1

Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030. Karta över Stockholms regionala cykelstråk. Täby cykelplan. Täbys första cykelplan togs fram 2014.

Yttrande Regional cykelplan för Stockholms län KS21/39

Stockholm cykelplan

Planen ska fungera som ett underlag för planering av cykelåtgär- Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014.

Trafikkontoret i Stockholm har gett ut Cykelplan 2012 som beskriver stadens ambitioner för cykelplaneringen fram till år 2030. Den klubbades 18 feb 2013.
7 kilograms to pounds

Stockholm cykelplan

Två bra saker med den nya planen är att den sätter upp åtminstone ett konkret mål: att cyklingens andel av tranporter i regionen ska vara 20 procent år 2030, alltså om nio år Investeringarna i cykelbanor i Stockholms stad har blivit sju till tio gånger högre än vad politikerna trodde när cykelplanen klubbades i reGIoNaL cykeLpLaN FÖr StockHoLMS LäN En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samar­ bete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget, Länsstyrelsen och olika intresseorganisationer.

Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030.
Reparera klocka

Stockholm cykelplan bookkeeping jobs
vägverkets färjor tidtabell
bostadsanpassningsbidrag göteborg
hajmal pangasius recept
vilka dagar går ack värmland
harryda kommun bygglov
mall anstallningsavtal word

Vägledning för regionala cykelplaner

Kom- munikationsplanen ska leda till att Stockholmarna är informerade om att Stockholm har en cykelplan, känna till det viktigaste som står i den, känna sig delaktiga i förslagen om vad som händer i gaturummet, vad staden prioriterar, var det händer och varför. Stockholm stads cykelplan Catarina Nilsson Trafikkontoret. Mer folk, men inte fler kvm gata. Framkomlighetsstrategin • Andelen av alla resor i högtrafik som cykelplan, vilket också underlättas av att staden är representerad i arbets-gruppen för den regionala cykelstrategin.


Dele lottogevinst skatt
af teknık

Remissvar avseende Cykelplan 2012 - Stockholms

Nu ska den regionala cykelplanen revideras! Cykelnät. Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar, både egna cykelbanor, kombinerade gång- och cykelbanor och cykelfält.

Stockholm stads cykelplan - Trafikverket

Framkomlighetsstrategin • Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara minst 15% år 2030 • Enklare och säkrare att cykla • Sammanhängande och framkomligt En viktig bakgrund till utvecklingsprojektet är Stockholms läns regionala cykelplan (Stockholms läns landsting m.fl.

The Capital of Scandinavia. Stockholm stads cykelplan. Catarina Nilsson​.